Meerdere uitdagingen bij re-integratie van UWV-cliënten met psychische klachten

21-04-2017

13.45

Aula

Return to work of workers without an employment contract, sick-listed due to a common mental disorder. Evaluation of a participatory supportive return to work program

L. Lammerts

prof.dr. J.R. Anema, prof.dr. W. van Mechelen, copromotor: dr. F.G. Schaafsma

VU medisch centrum

Medisch

Promotie

De begeleiding terug naar werk van UWV-cliënten met psychische klachten, waaronder werklozen en uitzendkrachten, kent meerdere uitdagingen. Promovendus Lieke Lammerts ontwikkelde en evalueerde een nieuw begeleidingsprogramma om deze uitdagingen aan te pakken. "Uit mijn onderzoek blijkt dat het nieuwe begeleidingsprogramma er niet voor zorgde dat UWV-cliënten sneller en voor een langere tijd weer aan het werk konden. Ik heb meerdere belemmeringen gevonden voor een succesvolle re-integratie", aldus Lammerts. Ze promoveert op 21 april bij VUmc.

Voor haar onderzoek volgde zij een jaar lang cliënten die deelnamen aan het nieuwe programma. Lammerts keek hoe lang het duurde voordat zij weer aan het werk konden en vergeleek deze tijd  met die van cliënten die de reguliere begeleiding kregen. Het nieuwe programma bestond uit een participatieve aanpak, geïntegreerde zorg en directe plaatsing in betaald werk. "Deelnemers aan het programma werden bijvoorbeeld gestimuleerd om zelf een plan van aanpak te maken voor werkhervatting, in samenwerking met medewerkers van UWV. Daarnaast had de verzekeringsarts van UWV contact met de behandelaar van de cliënt om tegenstrijdige adviezen voor werkhervatting te voorkomen", legt Lammers uit.

Lammerts onderzocht ook belemmeringen voor een succesvolle begeleiding bij het nieuwe programma. Zo werd de begeleiding bemoeilijkt door negatieve verwachtingen van cliënten over hun mogelijkheden om weer aan het werk te gaan. Ook de negatieve verwachtingen van professionals over snelle werkhervatting, beperkte samenwerking tussen de betrokken organisaties en gebrek aan voldoende capaciteit binnen deze organisaties stonden succesvolle re-integratie in de weg. Deze resultaten benadrukken volgens Lammerts de noodzaak om passende begeleiding voor deze groep cliënten verder te ontwikkelen." Het inzicht in belangrijke uitdagingen in het bevorderen van werkhervatting dat door dit onderzoek verkregen is, kan worden gebruikt bij de toekomstige ontwikkeling van een beter passend begeleidingsprogramma", aldus Lammerts.

Het promotieonderzoek van Lieke Lammerts is uitgevoerd in het kader van de bijzondere UWV leerstoel Verzekeringsgeneeskunde van Han Anema, hoogleraar arbeids- & bedrijfsgeneeskunde en verzekeringsgeneeskunde, en is gefinancierd door UWV.

Meer informatie over dit proefschrift in PURE