Nieuw hulpmiddel voor behandelkeuze bij chronische lage rugpijn

21-04-2017

11.45

Aula

Towards a paradigm shift in chronic low back pain? Identification of patient profiles to guide treatment

M.L. van Hooff

prof.dr. M. de Kleuver, prof.dr. R.W.J.G. Ostelo, copromotor: dr. M. Spruit

VU medisch centrum

Medisch

Promotie

Chronische lage rugpijn (CLRP) is wereldwijd een groot sociaal-maatschappelijk probleem. Voor een groot aantal patiënten is de precieze oorzaak niet bekend en mede daardoor bestaan er veel verschillende behandelvormen. Klinisch epidemioloog Miranda van Hooff ontwikkelde een hulpmiddel dat individuele slagingskansen van een behandeling kan inschatten." Met de Nijmegen Decision Tool for Chronic Low Back Pain (NDT-CLBP) komen patiënten sneller bij de juiste zorgverlener terecht. Dit leidt uiteindelijk tot betere behandelresultaten en lagere kosten voor de zorg en maatschappij", aldus Van Hooff. Zij promoveert 21 april bij VUmc.

De 'tool' maakt gebruik van 'big data' en slimme algoritmes om individuele slagingskansen te kunnen inschatten. "Vóór hun eerste bezoek aan de polikliniek vullen de patiënten vragenlijsten in. Op basis van deze informatie worden de patiënten ingedeeld in een bepaald patiëntprofiel. Deze profielen kunnen helpen om patiënten direct naar de juiste zorgverlener (chirurg of niet-chirurgisch medisch specialist) te verwijzen, waardoor samen met de patiënt een gerichte keuze gemaakt wordt voor de diagnostiek en behandeling", licht Van Hooff toe. 

Uit Van Hooffs onderzoek blijkt dat de 'tool' redelijk goed kan voorspellen welke patiënten baat zullen hebben bij een rugoperatie. In de toekomst kunnen daardoor waarschijnlijk onnodige operaties voorkomen worden, maar hiervoor is verder onderzoek nodig. Van Hooff: "Het is belangrijk dat er meer onderzoek gedaan wordt naar het vooraf classificeren van patiënten met CLRP op basis van hun slagingskansen. Patiënten krijgen dan een effectievere behandeling en ook zal dit leiden tot een vermindering van de enorme sociaal-maatschappelijke last. Chronische lage rugpijn zorgt namelijk voor hoge kosten voor de samenleving, onder meer door een hoog ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en de vele zorg die nodig is." 

Meer informatie over dit proefschrift in PURE