Immuuntherapie bij dikkedarmkanker

02-02-2017

11.45

Aula

Manipulating macrophages: increasing the effectiveness in anti-cancer therapy

R. Braster

prof.dr. R.H.J. Beelen, prof.dr. M. van Egmond

VU medisch centrum

Medisch

Promotie

Kanker is wereldwijd één van de meest dodelijke ziektes. Afhankelijk van waar de primaire tumor gevonden wordt, is de behandeling en de leeftijdsverwachting van de patiënt anders. Onder de vele verschillende vormen van kanker komt dikkedarmkanker als één van de meeste voor. Het onderzoek dat in dit proefschrift beschreven staat had tot doel kanker efficiënter te bestrijden door activatie van het immuunsysteem, met name door het beïnvloeden van immuuncellen genaamd macrofagen, onder andere door middel van het gebruik van antilichamen.

Antilichaamtherapie heeft als doel specifiek tumorcellen te labelen met als gevolg dat de cel sterft. De tumorcel kan via verschillende mechanismen gedood worden, direct door binding van het antilichaam dat voorkomt dat groeifactoren binden, of indirect doordat het afweersysteem geactiveerd wordt. Met één specifieke aanpassing, het veranderen van de suikergroep in het antilichaam, hebben de onderzoekers een significant betere activatie gezien van verschillende humane immuuncellen. Ook in een diermodel was het aangepaste antilichaam beter in het voorkomen van metastase dan het originele antilichaam.

Daarnaast is in dit proefschrift aangetoond dat cetuximab, een antilichaam dat gegeven wordt tegen uitzaaiingen van dikkedarmkanker, bij patiënten waarschijnlijk veilig voor operatie toegediend kan worden om zo metastases te voorkomen. Als laatste is beschreven dat macrofagen, immuuncellen die veel in tumoren zitten, gemanipuleerd kunnen worden om de tumor te bestrijden.

Meer informatie over het proefschrift in VU-DARE