Geïntegreerde wijkaanpak obesitas bij kinderen verkleint sociale gezondheidsverschillen

07-02-2017

13.45

Auditorium

Integrated community-based approaches to prevent childhood overweight and obesity. From appraising complex programmes to tackling health inequalities

K. Mantziki

prof.dr.ir. J.C. Seidell, dr. C.M. Renders

Faculteit der Aard- en levenswetenschappen

Aard- en levenswetenschappen

Promotie

Krystallia Mantziki onderzocht hoe ouders hun kinderen tot een gezonder gewicht konden bewegen. Zij keek naar aspecten als: meer groente en fruit eten, minder frisdrank en meer water drinken en minder computerspelletjes spelen of tv kijken. Mantziki richtte zicht vooral op ouders met een lagere sociaaleconomische status: hier waren de problemen op gebied van obesitas het grootst. Deze ouders verbeterden hun gedrag aantoonbaar: hun kinderen aten na het invoeren van het programma meer groente en fruit, dronken minder frisdrank en meer water, en keken minder tv.

Mantziki zag geen verbetering wat vruchtensap betreft: in zowel de lage als hoge sociaaleconomische groepen bleken de kinderen nauwelijks minder vruchtensappen en meer water te gaan drinken. Kennelijk beschouwen de ouders vruchtensap als gezond en geen gevaar voor de gezondheid van hun kind.

Het promotieonderzoek is onderdeel van het programma Jongeren op Gezond gewicht (JOGG).

Meer informatie over dit proefschrift in PURE