Verbindingen tussen zenuwcellen voor informatieverwerking in de hersenschors

11-01-2017

13.45

Aula

Connectivity and Processing in the Macaque Cerebral Cortex

M.A. Gariel-Mathis

prof.dr. P.R. Roelfsema, dr. K. Knoblauch

Faculteit der Aard- en levenswetenschappen

Aard- en levenswetenschappen

Promotie

In haar proefschrift heeft neurowetenschapper Marie-Alice Gariel-Mathis de interactie tussen hersengebieden op verschillende hiërarchische niveaus op verschillende manieren onderzocht.