Autonomie van onderwijsbestuurders onder druk

17-02-2017

13.45

Aula

De bestuurder in het onderwijs. De juridische positie van de bestuurder in vijf onderwijssectoren

M.F. Nolen

prof.mr.dr. M.T.A.B. Laemers, prof.mr. F.J. van Ommeren

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Rechten

Promotie

Martijn Nolen gaat in zijn proefschrift in op de positie van de bestuurder in het onderwijs. Hij doet dit door de juridische positie van de bestuurder te beschrijven en de verplichtingen van onderwijsorganisaties te analyseren. Hij beschrijft hoe de afgelopen dertig jaar de verantwoordingsrisico’s van onderwijsorganisaties zijn toegenomen en de positie van bestuurders in alle onderwijssectoren kwetsbaarder geworden. Dit proces is deels veroorzaakt doordat de onderwijswetgever steeds nieuwe zorgplichten introduceert en de intensiteit van het externe toezicht en handhaving is toegenomen.  

Nolen concludeert dat het juridische normenkader in alle onderwijssectoren niet langer inzichtelijk is voor onderwijsorganisaties, hun bestuurders en derden. 100 jaar na de totstandkoming van artikel 23 Grondwet is hierdoor de autonomie van openbare en bijzondere onderwijsorganisaties en hun bestuurders te sterk begrensd. Autonomie blijft echter waardevol voor de kwaliteit van het onderwijs. Hij bespreekt in zijn proefschrift dat het legitiem is dat bestuurders het recht hebben een beroep te doen op hun rechtspersonenrechtelijke bestuursautonomie en dat zij namens hun onderwijsorganisaties wijzen op de waarde van onderwijsrechtelijke autonomie.

Meer informatie over het proefschrift in VU-DARE