Onder druk! De rolopvattingen van Europese-Commissie-ambtenaren in tijden van politisering

22-03-2017

11.45

Aula

Under Pressure! The Institutional Role Coneptions of Commission Officials in an Era of Politicization

B.J. Bes

prof.dr. E.A.E.B. Hooghe, copromotor: prof.dr. B.J.J. Crum

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Sociale wetenschappen

Promotie

Onder de ambtenaren van de Europese Commissie bestaat een verscheidenheid aan rolopvattingen, die sterk verschillen per nationaliteit. Zo is de Belgische ambtenaar gemiddeld meer pro-Europees dan de Britse. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Bart Bes naar de rolopvattingen van ambtenaren van de Europese Commissie. Om de rolopvattingen van Commissie-ambtenaren te duiden, richt Bes zich in het bijzonder op de potentiële invloed van nationale debatten waarin de EU politiek controversieel is geworden, oftewel 'gepolitiseerd'.

Uit zijn onderzoek blijkt dat Commissie-ambtenaren reageren op de sterkte van anti-Europese gevoelens in hun thuisland. Een hoge mate van Euroscepsis matigt de pro-Europese rolopvattingen van Commissie-ambtenaren, en Commissie-ambtenaren uit landen waar Europese integratie sterk in de aandacht staat neigen naar meer pro-Europese opinies. Opvallend: hoewel politisering Commissie-ambtenaren stimuleert om hun rolopvattingen te heroverwegen, blijkt het, in het specifieke geval van handelsonderhandelingen, het beleidswerk van Commissie-ambtenaren maar weinig te beïnvloeden.

Politisering legt spanning bloot

Op basis van deze bevindingen concludeert Bes dat politisering een spanning blootlegt tussen twee claims waarmee Commissie-ambtenaren de rol van hun organisatie legitimeren: de Commissie is responsief naar de burgers versus de Commissie formuleert effectief beleid. Politisering daagt ambtenaren uit de Europese Commissie continu uit om hun rolopvattingen opnieuw uit te vinden en overeen te stemmen met één van deze twee claims.

Meer informatie over dit proefschrift in DARE