Beloning stimuleert onze visuele aandacht

23-02-2017

11.45

Aula

Reward & attention

F.M. Failing

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Psychologie, pedagogiek en onderwijs

Promotie

Als we beloond of bestraft worden voor het richten van onze aandacht op bepaalde informatie, is het waarschijnlijker dat deze informatie (of stimulus) ook in de toekomst onze aandacht trekt. Onze aandacht wordt er zelfs naar toegetrokken, al zijn we er niet naar op zoek en is het niet de bedoeling om onze aandacht daarop te richten. Zelfs wanneer we weten dat we daardoor minder beloning krijgen en we er voor bestraft worden, blijft de informatie onze aandacht automatisch trekken. Dit blijkt uit het proefschrift van Michael Failing die onderzocht in welke mate onze aandacht op visuele informatie in het verleden, bepaalt in hoeverre deze informatie in de toekomst automatisch onze aandacht zal trekken.

Aantrekkelijk informatie
De wereld om ons heen bevat een grote hoeveelheid informatie maar toch zijn we maar in staat een beperkt deel daarvan te verwerken. Wat we daadwerkelijk kunnen verwerken hangt af van hoe we onze aandacht richten op deze informatie. Onze aandacht kan zowel bewust worden gericht, bijvoorbeeld omdat we naar iets op zoek zijn, een vriend in een mensenmenigte of informatie trekt onze aandacht automatisch, bijvoorbeeld een ambulance. Failing ontdekte ook dat een stimulus die op deze manier onze aandacht trekt anders wordt waargenomen. Zo lijkt deze stimulus langer aangeboden dan dat daadwerkelijk het geval was. Op basis van deze resultaten concludeerde hij dat de ervaring die wij met visuele informatie in het verleden hebben opgebouwd, bepalend is voor hoe deze vervolgens in ons brein verwerkt en gerepresenteerd worden.

Meer informatie over het proefschrift in VU-DARE