Duurzaam watermanagement van de Nijl verbetert Egyptische economie

25-01-2017

15.45

Aula

HIF-2a regulates in vitro neovascularization during hypoxia

T.N. Kahsay

prof.dr.ir. R. Brouwer, prof.dr. P. van der Zaag, dr. O.J. Kuik

Faculteit der Aard- en levenswetenschappen

Aard- en levenswetenschappen

Promotie


De bouw van de Grand Ethiopian Renaissance Dam in de Nijl, op de grens van Ethiopië en Egypte, zorgt voor meer welvaart in het stroomgebied. Door daarnaast een systeem van collectieve watergebruiksrechten toe te passen, wordt meer bovenstrooms geïrrigeerd gebied gecreëerd. En dit leidt vervolgens tot een verbetering van de Egyptische economie. Dit concludeert Kahsay Tewodros in zijn onderzoek naar het effect van klimaatverandering op de verschillende manieren om Nijlwater te verdelen over het Nijl-stroomgebied.

Met deze informatie kunnen beleidsmakers efficiënte en duurzame beheersplannen opstellen, inclusief verantwoorde irrigatieplannen en verantwoorde planning voor het bouwen van dammen. Klimaatverandering blijkt vooral negatief uit te pakken voor benedenstrooms Egypte en in mindere mate voor Noord- en Zuid Soedan. Het economische effect van klimaatverandering is het kleinst in Ethiopië en de overige bovenstroomse landen in het Grote Merengebied in Centraal Afrika.

Het stroomgebied van de Nijl kent een lange geschiedenis van conflict en instabiliteit, snelle bevolkingsgroei en toenemende waterschaarste. Concurrentie over schaars Nijlwater neemt naar verwachting toe, wat conflicten over natuurlijke hulpbronnen zal versterken. Ondanks inspanningen tot samenwerking, is er een trend naar unilateralisme, zoals ongecoördineerde irrigatieplannen en het bouwen van dammen.