Eer tegen eer: Schaking tijdens de Republiek, 1580 - 1795

04-07-2017

13.45

Aula

Eer tegen eer. Een cultuurhistorische studie van schaking tijdens de Republiek, 1580 - 1795

R.C. Hage

prof.dr. H.W. Roodenburg

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Sociale wetenschappen

Promotie

Een schaking is het zonder toestemming wegvoeren van een veelal jonge vrouw, met de bedoeling om met haar te gaan samenwonen of trouwen. Rolf Hage onderzocht waarom schakingen in de vroegmoderne tijd plaatsvonden. Door middel van een cultuurhistorische analyse van zaken tussen 1580 en 1795 concludeert hij dat schaken gedomineerd werden door de eer van de betrokkenen.

Hage geeft als antwoord op de vraag waarom schakingen toch plaatsvonden ondanks de zware maatschappelijke druk wat betreft de eer: omdat ter beperking van eerverlies de partijen niet anders konden handelen. De strijd tussen jongemannen en de families van jonge vrouwen moest ertoe leiden dat de ene partij eer won en de tegenpartij eer verloor. Pas nadien is de weg vrij voor onderwerping en verzoening.

Meer informatie over dit proefschrift in PURE.