Energietransitie in Nigeria staat model voor ontwikkelingslanden

15-09-2017

11.45

Aula

Beyond technologies: the politics of energy transitions in rentier states

O.O. Osunmuyiwa

promotoren prof.dr. P.H. Pattberg copromotoren dr. A. Kalfagianni


Faculteit der Bètawetenschappen

Aard- en levenswetenschappen

Promotie

Olufolahan Oluwapelumi Osunmuyiwa onderzocht de barrières voor een overgang naar duurzame energie technologieën in ontwikkelingslanden, met Nigeria als voorbeeld. Nigeria is interessant als casestudy, omdat het vergelijkbaar is met andere energiearm landen in Afrika, er bestaan parallellen met olieproducerende staten in de Arabische Golf en er overeenkomsten zijn met opkomende economieën zoals de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China). Tegenkrachten tegen de overgang naar duurzame energie zijn vooral de gevestigde energiebedrijven, die vooral aan olie en andere klassieke energiebronnen verdienen. Maar politieke onwil om te investeren in duurzame energie blijkt volgens Osunmuyiwa ook een belemmering voor verandering. Vaak worden alleen subsidies voor klassieke energieopwekking verstrekt, waardoor burgers worden gestimuleerd om vooral dergelijke energiebronnen te gebruiken.

Vanuit de burgers komen echter ook positieve initiatieven: op lokaal niveau vinden kleine transities naar duurzame energie technologieën plaats in Nigeria. Belangrijker nog is de rol van innovation niche hubs waarin voorstanders van duurzame energie zich verenigen in een poging om de energiesector te hervormen. Deze ontwikkeling heeft gezorgd voor de introductie van verschillende regulerende beleidsmaatregelen met betrekking tot duurzame energie en enkele proef projecten op nationaal niveau.

Meer informatie over het proefschrift in PURE