Betere voorzieningen voor gezondheidswerkers in Ethiopië loont

04-12-2017

11.45

Aula

Improving Frontline Health Workers' Performance in Low Resource Settings: The Case of Ethiopia

F.A. Desta

prof.dr. J.J.M. van Roosmalen, prof.dr. J. Stekelenburg, copromotor(en) dr. Y.M. Kim

Faculteit der Bètawetenschappen

Aard- en levenswetenschappen

Promotie

Firew Desta onderzocht op welke manier gezondheidswerkers in Ethiopië kunnen worden geholpen om beter en met meer voldoening hun werk te doen. Hij adviseert de regering om de kwaliteit van de opleidingen voor deze groep mensen te verbeteren en betere middelen ter beschikking te stellen.

Gezondheidswerkers werken vaak onder moeilijke omstandigheden in verafgelegen gezondheidsposten. Zij zijn de eerste personen in de gezondheidszorg waar de bevolking in Ethiopië mee in aanraking komt. Nu zorgen lage salarissen, gebrek aan carrièreperspectief en matige leef- en werkomstandigheden voor afnemende motivatie waardoor veel gezondheidswerkers naar ander werk uitkijken. Als de regering de aanbevelingen van Desta overneemt, blijven deze uiterst belangrijke gezondheidswerkers hopelijk behouden voor het gezondheidszorgsysteem.

Meer informatie over het proefschrift in DARE