Opleiden Ethiopische verpleegkundigen anesthesie te verzorgen leidt niet tot gewenst effect

04-12-2017

09.45

Aula

Increasing access to anesthesia in Ethiopia:task shifting

S.J.N. Kibwana

prof.dr. J.J.M. van Roosmalen, prof.dr. J. Stekelenburg, copromotor dr. Y.M. Kim

Faculteit der Bètawetenschappen

Aard- en levenswetenschappen

Promotie

Sharon Kibwana onderzocht het effect van de maatregel van de regering om anesthesie bij operaties te laten uitvoeren door bijgeschoolde verpleegkundigen, ‘task shifting’ genoemd. Dit blijkt onvoldoende te werken; de bijgeschoolde verpleegkundigen vinden dat ze niet adequaat zijn voorbereid op het uitvoeren van anesthesie. De helft van de bijgeschoolde verpleegkundigen gaat binnen een jaar dan ook al op zoek naar ander werk.

Kibwana gaat concrete aanbevelingen over verbetering van zowel de opleidingen als de arbeidsomstandigheden terugkoppelen aan de Ethiopische regering. Zo raadt ze aan om door een betere selectie de juiste verpleegkundigen te selecteren voor de opleiding; daarnaast moet de positie van vrouwelijke studenten tijdens de opleiding volgens Kibwana verbeteren. Andere aanbevelingen zijn: standaardisering van curricula, verbeteren van het klinisch onderwijs en verbeteren van het beoordelings- en examineringssysteem.

Meer informatie over het proefschrift in DARE