Verbeteren opleiding en faciliteiten voor verloskundigen in Ethiopië noodzakelijk

04-12-2017

13.45

Aula

Identifying needs for optimizing the health workforce in Ethiopia: with focus on sexual, reproductive, maternal and newborn health services providers

T.Y. Sendekie

prof.dr. J.J.M. van Roosmalen, prof.dr. J. Stekelenburg, copromotor(en) dr. Y.M. Kim

Faculteit der Bètawetenschappen

Aard- en levenswetenschappen

Promotie

Tegbar Sendekie onderzocht of USAID-subsidie voor het opleiden van meer en betere gezondheidswerkers, en vooral verloskundigen, tot het gewenste resultaat heeft geleid. Uit zijn studie blijkt onder andere, dat er tijdens de opleiding te weinig praktijkervaring opgedaan kon worden. Afgestudeerden zijn vaak ontevreden over de kwaliteit van de opleiding, maar ook over de carrièremogelijkheden en de werk- en leefomstandigheden. Deze onvrede verdubbelt de kans dat een verloskundige uit gaat kijken naar ander werk.

Sendekie constateert dat vroedvrouwen onvoldoende zijn geschoold op het gebied van gynaecologie, acute complicaties in de verloskunde en preventie van de overdracht van HIV van moeder op kind. Zij hebben dit soort vaardigheden nauwelijks geleerd tijdens hun opleiding en hebben ook weinig gelegenheid gehad om deze vaardigheden te oefenen. De resultaten van zijn onderzoek zijn teruggekoppeld aan de overheid en worden gebruikt om een ​​blauwdruk te ontwerpen voor een nationaal plan om de kwaliteit van verloskunde opleidingen te verbeteren en te standaardiseren. Ook geeft het een aanzet om de werkomstandigheden van verloskundigen te verbeteren.

Meer informatie over het proefschrift in DARE