Ook inzicht in menselijke factoren nodig bij reconstructie van strafbare feiten

04-10-2017

15.45

Aula

De reconstructie van strafbare feiten

prof.dr. C.J. de Poot

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Rechten

Oratie

Dankzij technologische ontwikkelingen kunnen we sporen die achterblijven na een misdrijf steeds sneller en nauwkeuriger analyseren. Toch is er niet alleen technische kennis nodig om die technologie optimaal in te kunnen zetten maar ook inzicht in, onder andere menselijke factoren, stelt Christianne de Poot in haar oratie.

De Poot gaat in op de wijze waarop het verhaal over een misdrijf dat door het openbaar ministerie aan de rechter wordt voorgelegd tot stand komt, en over de rol van het sporenonderzoek in dat proces. Door technologische ontwikkelingen worden sporen na een misdrijf sneller en nauwkeuriger geanalyseerd maar om die technologie optimaal in te kunnen zetten en de resultaten ervan goed te kunnen gebruiken is niet alleen technische kennis nodig. Kennis over de wijze waarop misdrijven worden gepleegd en waar sporen kunnen worden gevonden, over het verschil tussen delict-gerelateerde sporen en sporen die niets met het misdrijf te maken hebben, over de waarneming, interpretatie en besluitvorming van professionals in de strafrechtsketen en over de wijze waarop zij met elkaar communiceren is hierbij ook heel belangrijk. Beter inzicht in deze menselijke factoren is nodig om de bijdrage van het sporenonderzoek aan de opsporing en vervolging van misdrijven te verbeteren.