Herkomst en sociaaleconomische status beïnvloeden levensplannen jeugd

05-10-2017

13.45

Aula

Adolescents’ Life Plans

M.G. Keijer

prof.dr. A.C. Liefbroer

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Sociale wetenschappen

Promotie

Sociaaleconomische herkomst van adolescenten beïnvloedt in sterke mate hun verwachtingen over de toekomstige levenskeuzes. Dit geldt zowel op het gebied van werk en opleiding als op het terrein van liefdesrelaties en een gezinsleven, stelt Micha Keijer in zijn promotieonderzoek.

In de tweede helft van de 20ste eeuw is het mensbeeld sterk geïndividualiseerd. Het individu wordt gezien als de architect van zijn of haar eigen leven en geeft aan de toekomst naar eigen inzicht betekenis. Onder sociologen is deze visie echter niet onomstreden, want velen van hen blijven het belang van de sociale, culturele en economische herkomst van individuen voor hun levensloop benadrukken.

Keijer bestudeerde daarom in welke mate en op welke manier de sociaaleconomische herkomst van adolescenten hun verwachtingen over toekomstige levensloopkeuzes, zowel op het vlak van werk en opleiding, als op het terrein van relatievorming en gezin, beïnvloedt. Hij gebruikte daarvoor gegevens uit een survey waaraan zowel adolescenten tussen de 14 en 17 jaar oud, als hun ouders meewerkten.

Meer informatie over het proefschrift in PURE