Gemeenschapsparticipatie versterkt intermediaire rol gemeenschapswerkers

19-12-2017

11.45

Auditorium

Improving performance and responsiveness of maternal health services through social accountability mechanisms in the Democratic Republic of the Congo

E. Mafuta Musalu

prof.dr. T.J. de Cock Buning, copromotor(en) dr. M.A. Dieleman, prof.dr. T.N.M. Mambu

Faculteit der Bètawetenschappen

Aard- en levenswetenschappen

Promotie

Eric Mafuta Musalu onderzocht de rol van het gezondheidscomité en de gezondheidswerkers in Congo. In Congo worden sociale verantwoordingsmechanismen gezien als een aanvullende strategie om de maternale gezondheidszorg te verbeteren. Mafuta keek in hoeverre sociale verantwoordingsmechanismen bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de maternale gezondheidszorg.

Mafuta toont aan dat vrouwen op het platteland niet weten hoe ze hun zorgen moeten uiten en dat zij zichzelf niet in staat achten om de gezondheidszorg en het gedrag van zorgverleners te beïnvloeden. Ook blijkt dat zij gebrek aan kennis hebben over hun rechten. Dit in een context waar mannen dominant zijn en waar de politieke en sociaaleconomische context beperkend is. Hij verzamelde de zorgen van de gemeenschap door het versterken van het gezondheidscomité en het trainen van gezondheidswerkers. Mafuta besprak deze zorgen in een vergadering van het gezondheidscomité met de zorgverleners. Het betrekken van andere stakeholders in de gemeenschap versterkte het bondgenootschap, en de capaciteit van de gemeenschap om zich te uiten richting zorgverleners.

Het resultaat van Mafuta’s onderzoek is dat zorgverleners de behoeften en verwachtingen kennen van de gemeenschap en hun zorg daarop aanpassen. De rationale is dat dit komt door de training van de gemeenschapswerkers in hun rol als intermediair en door het toegenomen vertrouwen in de band tussen de gemeenschap en gemeenschapswerkers.

Meer informatie over het proefschrift in DARE