Slavenhandel en Nederlandse en Franse handel in Madagascar in de 17e en 18e eeuw

22-11-2017

9.45

Auditorium

Traite des esclaves et commerce néerlandais et français à Madagascar (XVIIe et XVIIIe siècles)

R. Thiebaut

prof.dr. U.T. Bosma, prof. B. Hirsch

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Sociale wetenschappen

Promotie

Slavenhandel vond plaats op Madagaskar lang voor de komst van de Europeanen in de Indische Oceaan. De Nederlanders en later de Fransen hebben deze vanuit Kaapkolonie (1654-1786) en Mauritius (1718-1810) verder uitgebouwd tijdens de 17e en 18e eeuw. Deze maritieme handel had belangrijke politieke, economische en sociale gevolgen voor de Malegassische gemeenschappen. Zo was de maritieme slavenhandel al van politiek belang in de 17e eeuw, het was namelijk de enige manier om vuurwapens, munitie en munten te verkrijgen blijkt uit promotieonderzoek van Rafaël Thiebaut.

Dankzij uitgebreid archiefonderzoek zijn enkele belangrijke resultaten aan het licht gekomen. Allereerst was de maritieme slavenhandel al van politiek belang in de 17e eeuw, de enige manier om vuurwapens en munitie, maar ook zilvergeld te verkrijgen. Maar dit drong volgens Thiebaut pas echt tot het gehele eiland door vanaf 1750. Verder was deze commercie onmogelijk geweest zonder de hulp van Malegassische vorsten, handelaren en dagloners. Ook moet de rol van voedsel, verkregen op Madagascar voor Europese schepen en koloniën, niet onderschat worden.