Ervaringsdeskundige als redder in nood bij armoede en schulden?

28-11-2017

15.45

Aula

Wat werkt en wie werkt? Het bevorderen van participatie bij de aanpak van armoede en schulden

prof.dr. S. Keuzenkamp

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Sociale wetenschappen

Oratie

Om sociale problemen effectief aan te pakken is meer kennis nodig over welke interventies wanneer en waarom werken en wie welke rol moet spelen. Bij de aanpak van armoede en schulden wordt vaak vooral gekeken naar het oplossen van de financiële problemen, terwijl er vaak meer problemen zijn stelt Saskia Keuzenkamp in haar oratie.

De laatste jaren is er veel belangstelling voor de rol die ervaringsdeskundigen zouden kunnen spelen bij de aanpak van armoede en schulden. In haar oratie legt Keuzenkamp onder meer de vragen voor wat weten we eigenlijk over het effect van hun inzet voor mensen in armoede en schulden. En waarom is de inzet van ervaringsdeskundigen van belang zou zijn.