Ondernemerschap in toerisme en economische groei in Rwanda: Uitdagingen voor beleidsformulering

02-11-2017

9.45

Aula

Entrepreneurialism in tourism and economic growth in Rwanda: Challenges for policy formulation

C. Kabera

prof.dr. M.B. Veenswijk

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Sociale wetenschappen

Promotie

Meer informatie over het proefschrift in PURE