Betere toegang voor informele zorgverleners tot geestelijke gezondheidszorg helpt

30-11-2017

9.45

Aula

Mental health care in rural Kenya

C.W. Musyimi

prof.dr. J.F.G. Bunders-Aelen

Faculteit der Bètawetenschappen

Exacte wetenschappen

Promotie

Christine Musyimi onderzocht hoe informele zorgverleners beter toegang kunnen krijgen tot geestelijke gezondheidsdiensten in Kenia. Vooral in de landelijke gebieden is hier nog nauwelijks sprake van. Aanbieders van geestelijke gezondheidszorg staan wel open voor samenwerking van informele zorgverlener om zo het leven van hun patiënten te verbeteren. Hiervoor moeten wel passende mechanismen worden opgericht.

Zo raadt Musyimi bijvoorbeeld aan om de informele gezondheidswerkers een opleiding aan te bieden, waardoor ze beter in staat zijn om kwalitatief hoogwaardige geestelijke gezondheidszorg te bieden. Psychosociale interventies blijken naast een verbetering van de geestelijke gezondheid van de betrokken patiënten ook positief te zijn voor hun algemeen welbevinden, hun kwaliteit van leven.

Musyim vond dat,  hoewel er uitdagingen bestaan, mechanismen zouden kunnen worden ingevoerd om een continu toezicht op IHP's te waarborgen om het concept te beheersen en duurzaamheid te bevorderen.

Meer informatie over het proefschrift in PURE