Hoe kan ik je creatiever maken in organisaties?

08-03-2018

09.45

Aula

Awakening employee creativity in organisations

W. Cai

prof.dr.ir. B.A.G. Bossink, prof.dr. S.N. Khapova, copromotor(en) prof.dr. E.I. Lysova

Faculteit der Bètawetenschappen

Aard- en levenswetenschappen

Promotie

Wenjing Cai onderzocht welke factoren werknemers creatiever maken in organisaties. Ze keek hierbij welke verklarende mechanismen en onder welke randvoorwaarden de verschillende factoren van zowel organisaties als werknemers tegelijkertijd de creativiteit van werknemers kunnen activeren. De resultaten suggereren dat organisatorische HRM-praktijken moeten worden gebundeld om de creativiteit van werknemers te beheren.

Empirische studies tonen aan dat ondernemend en dienend leiderschap de creativiteit op de werkplek bevordert door individuele psychologische eigenschappen te bevorderen. Cai’s bevindingen tonen verder aan dat functiekenmerken en supervisorondersteuning cruciale randvoorwaarden zijn die de voordelen van leiderschaps- of supervisiegedrag op positieve psychologie versterken naar hogere niveaus van creativiteit.

De creativiteit van medewerkers is een cruciale bepalende factor voor organisatorische innovatie, prestaties, succes en overleving op de langere termijn in de dynamisch veranderende wereld. Onderzoekers hebben verschillende voorspellers onderzocht om de creativiteit van werknemers te bevorderen. De onderzoeksresultaten van Cai zijn een belangrijke aanvulling op de bestaande kennis over hoe deze voorspellers uit meerdere aspecten kunnen worden afgestemd op het wekken van de creativiteit van werknemers.

Meer informatie over het proefschrift in DARE