Fanconi-bloedarmoede: nieuwe horizonten, nieuwe uitdagingen

09-01-2018

13.45

Aula

Fanconi anemia: new horizons, new challenges

S.E. Smetsers

prof.dr. R.H. Brakenhoff, copromotor dr. M.B. Bierings

VU medisch centrum

Medisch

Promotie

Meer informatie over het proefschrift in DARE