Zelforganiserende kennis

16-03-2018

13.45

Aula

Self-Organizing Knowledge. Examining the conditions under which professionals share and integrate knowledge

N.P. Oostervink

prof.dr. M.H. Huysman, copromotor(en) prof.dr. B.J. van den Hooff

School of Business and Economics

Business and Organisation

Promotie

Nick Oostervink onderzocht de voorwaarden waaronder professionals zich bezighouden met zelf-georganiseerde kennisuitwisseling en -integratie en hoe sociale media van ondernemingen deze processen kunnen faciliteren. Zijn onderzoek draagt bij tot ons begrip van de omstandigheden waaronder professionals zich bezighouden met zelforganisatie van kennisuitwisseling en integratie. Zijn proefschrift kan managers informeren om hun professionals te voorzien van de middelen waarmee die professionals zelf kunnen deelnemen aan activiteiten die het delen van kennis en integratie bevorderen.

Oostervink deed kwalitatief onderzoek bij een zorgorganisatie en bij een adviesorganisatie. De bevindingen van deze aanvullende onderzoeken hebben drie implicaties. Ten eerste, omdat individuele ervaring organisatorische kennis wordt, moeten professionals zich kunnen bezighouden met zelforganisatie van kennisuitwisseling en integratie via een infrastructuur van gemeenschappen, netwerken en organisatorische middelen. Ten tweede, als het gaat om zakelijke sociale media om zelfgeorganiseerde kennisuitwisseling en integratie te ondersteunen, moeten professionals de technologie kunnen gebruiken om hun meta-kennis te ontwikkelen, een kritieke hoeveelheid relevante inhoud te ervaren en zich psychologisch veilig voelen om deel te nemen aan discussies. En ten derde, wanneer de implementatie van zakelijke sociale media gepaard gaat met institutionele complexiteit, zullen professionals waarschijnlijk strategisch gedrag vertonen dat zelfs het delen van kennis en integratie frustreert.

Meer informatie over het proefschrift in DARE