Tariefontwijking in sub-Sahara Afrika en de rol van hulp bij handelsbevordering

22-02-2018

09.45

Aula

Tariff Evasion in Sub-Saharan Africa and the Role of Aid for Trade Facilitation

T.W. Bezabih

prof.dr. J.L. Wielhouwer, prof.dr. T.L.C.M. Groot, copromotor(en) dr. J.P. Mendoza Rodriguez

School of Business and Economics

Economie

Promotie

Meer informatie over het proefschrift in DARE