Achter de computer, of op straat: in hoeverre verschilt de cybercrimineel van de ‘gewone crimineel’?

26-01-2018

13.45

Aula

Cyber-offenders versus traditional offenders

M. Weulen Kranenbarg

Prof. dr. W. Bernasco, prof. dr. S. Ruiter, prof. dr. J.L. van Gelder (copromotor)

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Rechten

Promotie

Weulen Kranenbarg keek voor haar promotieonderzoek naar de verschillen tussen traditionele criminaliteit en cybercriminaliteit op vier onderzoeksgebieden; namelijk daderschap gedurende de levensloop, persoonlijke en situationele risicofactoren voor daderschap en slachtofferschap, crimineel gedrag en criminele opvattingen van sterke sociale contacten en tenslotte naar de mate van overlap tussen verschillende vormen van cybercriminaliteit en traditionele criminaliteit en de motivaties van daders hiervoor.

Verschillen en overeenkomsten
Uit haar onderzoek blijkt, net als bij traditionele criminaliteit, dat samenleven met een partner, of partner en kind de kans op cyberdeliquentie verlaagt en het alleen-ouderschap kan de kans op dit gedrag weer verhoogt. Deze effecten waren zelfs sterker voor cybercrime in vergelijking met traditionele criminaliteit. Opvallend is ook dat het hebben van werk, in tegenstelling tot traditionele criminaliteit, niet per definitie een beschermende factor is. Dit is vermoedelijk omdat werk in de IT-sector juist cybercriminele gelegenheden biedt. Er zijn ook overeenkomsten te vinden tussen cybercriminelen en traditionele criminelen, zo lopen daders van beide criminaliteitsgroepen in de situaties waarin gelegenheid is voor het plegen van cybercrime ook risico op slachtofferschap. Deze situaties vinden echter wel duidelijk in een andere context plaats, namelijk in de digitale wereld versus de fysieke wereld. De motivatie voor crimineel gedrag voor cybercriminelen is ook afwijkend. Zo rapporteerden de cyberdaders in haar onderzoek bijna geen financiële motivaties. Intrinsieke motivaties, zoals nieuwsgierigheid en iets willen leren, waren het belangrijkst voor alle cybercrime clusters in het onderzoek van Weulen Kranenbarg. Extrinsieke motivaties zoals geld en aanzien waren minder belangrijk voor cybercrime in vergelijking met traditionele criminaliteit. Daarnaast is een opvallend verschil dat cybercriminelen, wat betreft hun criminele gedrag, minder lijken op hun sociale omgeving dan dat traditionele criminelen dat doen. Wanneer cybercriminelen die criminele contacten wel hebben neigen zij vaker naar oudere leden van hun netwerk terwijl traditionele criminelen neigen naar leeftijdsgenoten. Dit kan er op wijzen dat oudere rolmodellen belangrijker zijn voor cybercrime dan voor traditionele criminaliteit.   

Toepassen van de digitale context
De resultaten van het onderzoek van Weulen Kranenbarg laten zien dat cybercrimineel gedrag in zekere mate vergelijkbaar is met traditioneel crimineel gedrag, maar op elk criminologisch onderzoeksgebied zijn er ook belangrijke verschillen. Deze verschillen lijken het gevolg te zijn van de digitale context waarin cybercrime plaatsvindt. Weulen Kranenbarg geeft aan dat de huidige verklaringen en interventies die gebaseerd zijn op traditionele criminaliteit moeten worden geüpdatet naar de digitale context.

Tijd, locatie en aanmelden promotie en seminar
Marleen Weulen Kranenbarg promoveert op 26 januari om 13.45 met haar proefschrift ‘Cyber-offenders versus traditional offenders: an empirical comparison’ in de Aula van de Vrije Universiteit Amsterdam. Op 25 januari organiseert Weulen Kranenbarg het seminar: ‘Different ways to study cybercriminals: methods, results and implications’. Aanmelden kan via [email protected]


Meer informatie over het proefschrift in DARE