Risicofactoren voor psychopathologie bij kinderen

30-01-2018

11.45

Aula

Risk factors for the development and outcome of childhood psychopathology

L.W. Wesseldijk

prof.dr. D.I. Boomsma, copromotoren prof.dr. C.M. Middeldorp, prof.dr. M. Bartels

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Psychologie

Promotie

Familieleden van patiënten met psychopathologie hebben vaak een hoger risico om ook psychiatrische klachten te hebben of ontwikkelen. Laura Wesseldijk onderzocht de invloed van genen en de invloed van de omgeving op verschillende psychiatrische klachten bij kinderen en de gemeenschappelijke psychiatrische klachten in families met een kind dat werd aangemeld bij een polikliniek kinder- en jeugdpsychiatrie. Zij toont aan dat genetische factoren voor 60% de verschillen tussen zeven-jaar-oude kinderen bij depressieve, angst-, somatische, oppositionele, norm overschrijdende en obsessief-compulsieve problemen verklaren.

Meer informatie over het proefschrift in DARE