Expertmeeting Superdiversiteit en het Hoger Onderwijs

01-02-2018

Vrije Universiteit Auditorium

Expertmeeting Superdiversiteit en het Hoger Onderwijs - De universiteit als integratiemotor

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Sociale wetenschappen

Symposium / Seminar

Kom inspiratie opdoen op donderdag 1 februari 2018. Dan organiseert de Vrije Universiteit Amsterdam een expertmeeting over de rol die  het hoger onderwijs kan spelen  in  een tijd waarin polarisatie een prominente plek inneemt.
De 21ste eeuw wordt een eeuw van superdiversiteit. De etnisch-culturele diversiteit in Europa neemt steeds meer toe. In steden als Amsterdam of Rotterdam vormen burgers met een migratieachtergrond al de meerderheid van de stadsbewoners.
Diversiteit ligt echter vaak gevoelig. Het roept bij sommigen weerstand of onzekerheid op. Hoe verandert superdiversiteit onze samenleving en welke rol kan het hoger onderwijs hierin spelen? Deskundigen en universitaire bestuurders delen hun ervaringen en oplossingen.

Hoofdspreker is Steven Vertovec, bekend om zijn onderzoek en publicaties naar superdiversiteit. ”In light of complex new social formations, Super-diversity highlights the need for policymakers to recognize new conditions created by these changes and underlines the necessity for social scientists to rethink fundamental approaches to migration”.

Ulrich Radtke (rector Universiteit Duisburg-Essen) en Herman van Goethem (rector Universiteit Antwerpen) reflecteren in hun bijdrage op de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en het waarom van diversiteitsbeleid. “Diversiteitsbeleid is niet alleen noodzakelijk in het hoger onderwijs, het komt naast de studenten en de universiteit ook de samenleving in zijn geheel ten goede”.

In een paneldiscussie zullen Gene Block (Chancellor van UCLA -US) en Francis Petersen (Vice-Chancellor University of the Free State, Zuid-Afrika) hun zienswijze delen. Beide universiteiten hebben veel ervaring met diversiteit. Ook in hun bijdragen zal het gaan om de wisselwerking tussen het eigen diversiteitsbeleid en de turbulente ontwikkelingen die zich in de samenleving en politiek voordoen.

 
Programma

8:30 uurInloop
9:00 uurWelkomstwoord door Karen van Oudenhoven- van der Zee,
Chief Diversity Officer VU
9:05 uurOpening en toelichting op het thema door Jaap Winter,
voormalig voorzitter van het College van Bestuur van de VU
9:15 uurKeynote : ”Diversification and Social Fragmentation” door
Steven Vertovec,  Managing Director Max-Planck-Institute for the Study of Religious and Ethnic Diversity, Göttingen
10:00 uurKeynote Ulrich Radtke, Rector Universität Duisburg-Essen: “Diversity Management at UDE. Motivations and Means”
10:20 uurKeynote Herman Van Goethem, Rector Universiteit Antwerpen: “Access and Retention at the University of Antwerp. Facilitating first generation students”
10:40 uurKoffie/thee
11:10 uurInteractief gesprek en interview door Jaap Winter.
Met medewerking van Steven Vertovec, Ulrich Radtke, Herman Van Goethem, Gene Block, Francis Petersen, Vinod Subramaniam (rector magnificus Vrije Universiteit Amsterdam) over toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor eerste generatie studenten
12:00 uurDiscussie en vragen
12:30 uurEinde programma

Inschrijven Nederlands