Goed contact voor effectief reclasseringswerk werkt

04-09-2018

09.45

Aula

De werkalliantie in het gedwongen kader

A. Menger

prof.dr. P.H. van der Laan, prof.dr. J.M.A. Hermanns, copromotor dr. A.G. Donker

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Rechten

Promotie

Anneke Menger onderzocht het contact tussen reclasseringcliënten en reclasseringswerkers hoe dit de effectiviteit beïnvloedt. Zij concludeert, onder andere, dat de manier waarop cliënten en reclasseringswerkers hun onderlinge contact beleven van belang blijkt: bij een positieve beleving is de kans op een succesvol verloop groter.  

Reclasseringswerkers houden toezicht op burgers die in aanraking komen met Justitie. Dit toezicht staat in de context van een voorwaardelijke sanctie en voor de betrokken burgers is er sprake van een gedwongen kader. Hoewel reclasseringswerk al goed onderbouwd is met wetenschappelijke kennis, is echter nog niet duidelijk hoe een goede samenwerking in het gedwongen kader eruit ziet en wat de reclasseringswerker kan doen om dit te verbeteren.

Doelgerichte samenwerking tussen cliënten en professionals duiden wetenschappers aan met de term ‘werkalliantie’. Menger zocht naar kenmerken van de ‘werkalliantie in het gedwongen kader’ en ging na in hoeverre deze kenmerken bijdragen aan een succesvol verloop van het toezicht.