Verstoorde prikkelverwerking en symptomen van ADHD en autisme bij ernstige vroeggeboorte

06-07-2018

09.45

Aula

A sensory processing perspective on behavioral difficulties in very preterm children

T. Bröring-Starre

prof.dr. J. Oosterlaan, prof.dr. H.N. Lafeber, copromotor dr. K.J. Oostrom

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Psychologie

Promotie

Ernstig vroeggeboren kinderen blijken vaker een verstoorde zintuigelijke prikkelverwerking te ervaren dan hun op tijd geboren leeftijdsgenootjes. Deze verstoring lijkt samen te hangen met gedragsmoeilijkheden, in het bijzonder symptomen van ADHD en autisme. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Tinka Bröring.

Ernstige vroeggeboorte betekent dat kinderen geboren worden na een zwangerschap van minder dan 32 weken. Deze kinderen hebben een verhoogd risico op verschillende ontwikkelingsproblemen. Na een vroeggeboorte kunnen hersenbeschadigingen optreden door zuurstoftekort, bloedingen en infecties. Ook krijgen vroeggeboren baby’s tijdens hun opname op de intensive care veel zintuigelijke prikkels te verduren. Ze worden blootgesteld aan licht, geluid en pijnprikkels, terwijl ze geruststellende prikkels, zoals wiegen en vastgehouden worden, moeten missen. De gevolgen van vroeggeboorte op pikkelverwerking is tot op heden een onderbelicht onderwerp. Prikkelverwerking behelst het verwerken van informatie die via de zintuigen binnenkomt en is cruciaal voor een efficiënte manier van reageren op de omgeving.

Bröring concludeert dat ernstig vroeggeboren kinderen meer problemen in de prikkelverwerking ervaren en vaker symptomen van ADHD en autisme vertonen. Bovendien blijkt er een samenhang tussen verstoorde prikkelverwerking en symptomen van ADHD en autisme. Bröring raadt aan om in de (na)zorg voor ernstig vroeggeboren kinderen alert te zijn op problemen in de prikkelverwerking en eventuele symptomen van ADHD en autisme ook vanuit dit perspectief te benaderen.

Meer informatie over het proefschrift in DARE