Linken lange termijnpatronen landschapsheterogeniteit aan veranderende ecosysteemprocessen Kruger National Park

10-09-2018

15.45

Aula

Linking long-term patterns of landscape heterogeneity to changing ecosystem processes in the Kruger National Park, South Africa

S. MacFadyen

prof. C. Hui, prof.dr.ir. P.H. Verburg, copromotor dr.ir. A.J.A. Teeffelen

Faculteit der Bètawetenschappen

Aard- en levenswetenschappen

Promotie