Verdeling persistente en pseudo-persistente organische verontreinigende stoffen in rivieren die verstedelijkte stroomgebieden in Zuid-Afrika afvoeren

26-09-2018

11.45

Aula

Distribution of persistent and pseudo- persistent organic pollutants in rivers draining urbanised catchments in South Africa

C.C. Rimayi

prof.dr. J. de Boer, prof.dr. L. Chimuka, copromotor dr. J. Weiss

Faculteit der Bètawetenschappen

Aard- en levenswetenschappen

Promotie

Cornelius Rimayi ontwikkelde analytische methoden voor de analyse van verschillende organische verontreinigende stoffen in stedelijke wateren van Zuid-Afrika en het ecosysteem en paste ze toe. Hierdoor kan zowel het voorkomen en de verspreiding van deze stoffen gekarakteriseerd worden als temporele en ruimtelijke monitoring mogelijk worden gemaakt. Hij toont aan dat de stroomgebieden Witwatersrand en Hartbeespoort nadelig worden beïnvloed door vervuiling in de vorm van herbiciden, industriële verontreinigende stoffen en verontreinigende stoffen uit petrogene en pyrogene bronnen.

Meer informatie over het proefschrift in DARE