Persoonlijkheid kleine ondernemer blijkt sleutelfactor voor succesvolle Zambiaanse middenstand

03-10-2018

13.45

Aula

Small firm growth in a Least Developed Country

M. Chabala

prof.dr. E. Masurel, prof.dr. L.J. Paas, copromotoren dr.ir. J.C. van Burg, prof.dr. J.M. Lungu

School of Business and Economics

Business and Organisation

Promotie

Kleine ondernemingen leveren in zowel westerse economieën als in minder ontwikkelde landen een substantieel aandeel in de economische groei van een land. Toch blijken niet alle ondernemers even succesvol. Mwansa Chabala onderzocht verschillende kleine bedrijven in Zambia om te kijken welke factoren daar doorslaggevend zijn voor het slagen van een eigen onderneming.

Chabala geeft met zijn onderzoek meer inzicht in welke factoren in relatie tot de ondernemer van belang zijn voor het succes van entrepreneurs in minder ontwikkelde landen. Zij leveren immers een substantiële bijdrage aan het bestrijden van armoede en de economische groei in hun land. Een onderzoeksgebied waar volgens Chabala, in tegenstelling tot westerse economieën, nog veel terrein te verkennen is.