Hoe academische octrooien vorm geven aan innovaties

06-12-2018

09.45

Aula

How academic patents shape innovations

P.H. van Dongen

prof.dr. H.J.H.M. Claassen, copromotoren, prof.dr. F.C. Stam, prof.dr. R.J.W. Tijssen

Faculteit der Bètawetenschappen

Aard- en levenswetenschappen

Promotie

Peter van Dongen beschrijft de factoren wetgeving, beleid, bestuur en het gedrag van wetenschappers die laten zien hoe academische octrooien kunnen worden omgezet naar technologische innovaties. Door academische octrooien kan het proces van kennisvalorisatie worden ingericht; een belangrijk en sinds kort wettelijke taak van universiteiten naast onder andere het geven van onderwijs. Van Dongens resultaten kunnen relevant zijn voor beleidsmakers, medewerkers van kennis- en technologie-transferbureaus, wetenschappers en studenten die kennisvalorisatie door octrooigebruik willen realiseren om meer succesvolle spin–offs en start–ups op te richten.

In afgelopen decennia zijn de wettelijke taken van universiteiten om onderwijs te geven, onderzoek uit te voeren en kennis over te dragen naar de maatschappij uitgebreid met de taak om onderzoeksresultaten te valoriseren. Dit proces van kennisvalorisatie kan op verschillende manieren worden ingericht, waaronder met academische octrooien. Van Dongen laat zien dat de vier factoren, te weten wetgeving, beleid, bestuur en het gedrag van wetenschappers de maatschappelijke impact van academische octrooien in verschillende mate kunnen bepalen.

Met het oog op de discussie over de maatschappelijke impact van academisch onderzoek, kan de exploitatie van academische octrooien duidelijk aantonen hoe universiteiten aan technologische innovaties hebben bijgedragen. Er is echter onvoldoende kennis over hoe en of de vier factoren onderling interacteren en daarmee de maatschappelijke impact van academische octrooien bepalen. De rol van ondernemende wetenschappers, die een geoctrooieerde uitvinding in een universitair spin-off bedrijf exploiteren, blijkt hierbij van cruciaal belang.