Wanneer een vrouw zwanger is, wordt haar graf geopend

06-12-2018

11.45

Aula

Maternal Nutrition Intervention Strategies and the Role of Cultural Beliefs and Practices

R.M. Riang'a

prof.dr. J.E.W. Broerse, copromotor prof. A. Nangulu

Faculteit der Bètawetenschappen

Aard- en levenswetenschappen

Promotie

Ondervoeding van zwangere vrouwen en de bijbehorende gezondheidsresultaten blijven een groot gezondheidsprobleem in Kenia, ondanks het feit dat er al tientallen jaren voldoende effectieve strategieën voor voedingsinterventies worden geïmplementeerd. Het ontwerpen van programma's die effectief zijn onder willekeurig verdeelde gecontroleerde interventievoorwaarden is slechts de eerste stap naar verbetering van de gezondheid en het welzijn van de voeding. Dit blijkt uit het proefschrift van Roselyter Riang'a.

Het vertalen van effectieve programma's naar real-world settings en het ondersteunen ervan is echter een gecompliceerd proces op de lange termijn, dat een effectieve aanpak vereist van de opeenvolgende, complexe fasen van programmadiffusie en opschaling. Er is weinig bekend over de rol van culturele overtuigingen en praktijken op de implementatietrouw van voedingsinterventiestrategieën. De resultaten van Riang'a schept inzicht in de vereiste flexibiliteit van interventieprogramma's om de al bestaande culturele kennis- en interventiesystemen te integreren in het ontwerp en de implementatie van aanvaardbare voedingsstrategieën.