Onderzoek naar affectieve component interprofessioneel onderwijs

08-11-2018

11.45

Aula

Exploring the affective component of Interprofessional Education

C.L.F. Visser

prof.dr. G. Croiset, copromotoren dr. R.A. Kusurkar, prof.dr. H.E. Westerveld

VU medisch centrum

Medisch

Promotie

Meer informatie over het proefschrift in DARE