Taalvaardige kleuter ligt beter in de groep

08-10-2018

13.45

Aula

Being rejected

F.M. van der Wilt

prof.dr. H.J.M. van Oers, copromotoren, dr. C.J. van Kruistum, dr. M. van der Veen

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Psychologie

Promotie

Het niveau van communicatieve taalvaardigheid speelt een belangrijke rol in de mate waarin kinderen worden afgewezen door hun klasgenoten. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Femke van der Wilt. Hoewel haar onderzoek geen uitspraken kan doen over de relatie tussen oorzaak en gevolg, laten de resultaten wel zien dat mondelinge vaardigheden een rol spelen in de mate waarin kinderen worden afgewezen door hun klasgenoten. Zij adviseert leerkrachten daarom om meer aandacht te besteden aan het bevorderen van de communicatieve taalvaardigheid van hun leerlingen.

Als vierjarigen voor het eerst de drempel van de school over stappen, gaat er een wereld voor hen open. Vanaf dat moment zullen ze meer en meer tijd doorbrengen met hun klasgenoten. Het aangaan van betekenisvolle interacties met klasgenoten is belangrijk voor de verdere sociaal-cognitieve ontwikkeling van kinderen. Kinderen die worden afgewezen door hun klasgenoten worden echter meestal uitgesloten van dergelijke interacties. Dat kan dramatische gevolgen hebben en er is niet één factor bepalend voor de mate waarin kinderen worden afgewezen door klasgenoten, maar dat een netwerk van sociale, cognitieve en emotionele factoren betrokken is.

Betrek de hele klas bij taalvaardigheid
Leerkrachten willen sociale afwijzing in hun klas voorkomen, of de mate waarin het voorkomt verminderen. Interventies die alleen gericht zijn op kinderen die worden afgewezen door hun klasgenoten aten zien zich niet alleen moeten richten op individuele kinderen, maar dat de hele groep betrokken moet worden. Het bevorderen van communicatieve taalvaardigheid door groepsactiviteiten zou daarom geschikt kunnen zijn in het voorkomen en terugdringen van sociale afwijzing in de kleuterklas.