Rol van individuele verschillen in voorspellen samenwerking, deviantie en prestaties

08-10-2018

11.45

Aula

The Role of Individual Differences in the Prediction of Cooperation, Deviance, and Performance

J.L. Pletzer

prof.dr. P.A.M. van Lange, prof.dr. S.C. Voelpel, copromotoren dr. D.P. Balliet, dr. J.K. Oostrom

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Psychologie

Promotie

De uitdrukking van gedrag wordt meestal beschouwd als het product van omgevingskenmerken en individuele verschillen. Hoewel beide belangrijk zijn bij het bepalen van gedrag, richt Jan Luca Pletzer in zijn promotieonderzoek op het nut van individuele verschillen voor het verklaren van heterogeniteit in gedrag tussen individuen.

Het onderzoek van Pletzer draagt bij ​​aan een dieper inzicht in de effecten van individuele verschillen op drie uitkomsten die cruciaal zijn voor sociaal en organisatorisch functioneren - samenwerking, deviantie en prestaties. Uit de bevindingen van alle vijf empirische hoofdstukken blijkt dat individuele verschillen belangrijke voorspellers zijn van samenwerking, deviantie en prestaties.

Meer informatie over het proefschrift in DARE