Diagnostische en klinische beslissingsondersteunende systemen voor prenatale zorg: is mHealth de toekomst in instellingen met weinig middelen?

11-12-2018

11.45

Aula

Diagnostic and clinical decision support systems for antenatal care: is mHealth the future in low-resource settings?

I.O. Abejirinde

prof.dr. J.J.M. van Roosmalen, prof.dr. M.B.M. Zweekhorst, dr. A. Bardaji Alonso, copromotor prof.dr. V. de Brouwere

Faculteit der Bètawetenschappen

Aard- en levenswetenschappen

Promotie

Er sterven nog steeds veel vrouwen tijdens de zwangerschap in landen met een laag of middelhoog inkomen (LMICs). Technologische innovatie in de gezondheidszorg (mHealth) groeit in een tempo dat andere vormen van ontwikkeling inhaalt. Ibukun-Oluwa Abejirinde onderzocht of de magische belofte van mHealth kan worden aangewend om de kwaliteit van prenatale zorg (ANC) in instellingen met weinig middelen te verbeteren.

Abejirinde evalueerde een apparaat met de naam Bliss4Midwives (B4M), dat zij testte in twee landelijke gebieden van Ghana. Zij ontdekte dat diagnostische en klinische beslissingsondersteunende technologieën op het punt van zorg de kwaliteit van ANC kunnen beïnvloeden door het vertrouwen van zorgverleners en de zorgverleners te vergroten en het vertrouwen van zwangere vrouwen in hen.

Vanwege complexe onderling gerelateerde factoren, zoals een laag niveau van digitale geletterdheid, een gebrek aan toezicht, een hoge werkdruk en weinig personeel, evenals sociaal-culturele praktijken, werden de verwachtingen van de B4M-interventie echter niet volledig vervuld. Omdat mHealth een enabling environment vereist, moeten ontwerp en implementatie worden aangepast aan specifieke maar soms onzichtbare contextuele factoren. De onderzoekers, financiers en uitvoerende instanties moeten weten dat de magie van mHealth voor zwangere vrouwen niet kan worden gerealiseerd in omgevingen waar zwakke gezondheidszorgstelsels worden genegeerd.

Meer informatie in het proefschrift in DARE