Lange-termijn relatie tussen stress in de moeder-baby-relatie en bloeddruk op de kinderleeftijd

12-10-2018

13.45

Aula

Stress in the mother-infant dyad

prof.dr. Th.A.H. Doreleijers, copromotoren dr. T. Strieder, dr. T.G.M. Vrijkotte, prof.dr. S. de Rooij

VU medisch centrum

Medisch

Promotie

Verbale agressie van moeders naar hun 3 maanden oude zuigeling lijkt samen te hangen met de bloeddruk bij het kind op 5-6 jarige leeftijd. Uit het promotieonderzoek Laetitia Smarius blijkt dat de bloeddruk (bovendruk) bij deze kinderen 1 mm kwik hoger is dan bij kinderen zonder geschiedenis van verbale agressie in de vroege babytijd.

Het sterkste verband tussen verbaal agressief gedrag van de moeder en bloeddruk bij het kind werd gevonden bij kinderen die een genetisch grotere aanleg hebben voor het herkennen van emoties. Bij deze kinderen was de bloeddruk (bovendruk) 5mm kwik hoger op 5-6 jarige leeftijd na blootstelling aan verbale agressie van de moeder op de leeftijd van 3 maanden. 10% van de moeders gaf aan tweemaal of vaker verbaal agressief naar haar zuigeling te zijn geweest.

Laetitia Smarius: 'In het onderzoek is rekening gehouden met eventuele andere stressoren zoals depressie van de moeder en opvoedstijl. We hopen dat dit onderzoek bijdraagt aan de bewustwording rondom mogelijke gevolgen van verbale agressie naar 3 maanden oude baby's en we hopen dat onze bevindingen aanzetten tot meer onderzoek op dit gebied, zodat we in de toekomst effectieve interventies kunnen inzetten.'

Huilbaby's
Overmatig huilen op de leeftijd van 3 maanden komt voor bij ongeveer 2-3% van de baby's en de oorzaak hiervan blijft vaak onbekend. Uit het huidige onderzoek blijkt dat overmatig huilen bij 3 maanden oude baby's samenhangt met een verhoogd risico op gedragsproblemen, hyperactiviteit en stemmingsproblemen op 5-6 jarige leeftijd. De mate waarin de moeder de verzorging van de baby ervaart als een belasting, verklaart dit verband gedeeltelijk.  
Laetitia Smarius: 'Ons onderzoek suggereert dat we mogelijk meer steun moeten bieden aan moeders die een hoge belasting ervaren bij de verzorging van een baby die veel huilt.'