Digitale verhandelingen over intiem partnergeweld

26-11-2018

13.45

Aula

Exploring digital discourses on Intimate Partner Violence: a socio-cognitive approach

A. Sánchez-Moya

prof.dr. A.J. Cienki, prof.dr. J.I. Marín Arrese

Faculteit der Geesteswetenschappen

Kunst, cultuur en geschiedenis

Promotie

Alfonso Sánchez-Moya onderzocht de digitale verhandelingen over intiem partnergeweld vanuit een sociaal-cognitieve benadering. In zijn onderzoek analyseerde hij in totaal 474 online berichten die zijn geschreven door vrouwen die Intimate Partner Violence (IPV) hebben meegemaakt tijdens hun leven. Hij analyseerde de berichten vanuit een taalkundig perspectief en rond drie hoofdperspectieven: met behulp van tekstanalysesoftware om een ​​algemeen begrip te krijgen van de kenmerken van dit type discours.

Forum
Vervolgens onderzocht Sánchez-Moya de verschillende termen die de vrouwen in dit forum gebruiken om over zichzelf te praten en over de daders te praten. Hij bekeek hoe deze voorwaarden veranderen afhankelijk van het stadium waarin deze vrouwen zich in de relatie bevinden. Ten slotte analyseer Sánchez-Moya ook het type metaforen dat deze vrouwen gebruiken om over zichzelf en de daders te praten. Vrouwen praten bijvoorbeeld over zichzelf wanneer misbruik voorbij is over zichzelf als bevrijde entiteiten en zij conceptualiseren zichzelf als vechter van een gevecht / oorlog.

Evenzo worden daders ook wel oorlogsvijanden genoemd, maar ook als fictieve wezens (meestal wanneer vrouwen na misbruik schrijven en wanneer ze misbruik beginnen te ervaren). Over het algemeen is het onderzoek van Sánchez-Moya een verkenning van het IPV-overlevingsdiscours om de realiteit van deze vrouwen beter te begrijpen, zodat ze adequater kunnen worden geholpen door professionals in de gezondheidswetenschappen die werken aan de verbetering van hun levensomstandigheden.

Intimate Partner Voilence
Intiem partnergeweld is een van de meest verontrustende sociale problemen die de meeste hedendaagse samenlevingen in de EU en daarbuiten treffen. Het is in feite een prioriteit voor de meeste instellingen die verbonden zijn aan de sociale en gezondheidswetenschappen, vooral gezien het feit dat naar verwachting een op de drie vrouwen in de EU tegenwoordig tijdens hun leven geweld zal ervaren.