Model voor conflict, de-escalatie en verzoening

10-04-2019

13.45

Aula

Dealing with Separatism Conflict in Indonesia: Examining an Interactive Model of Conflict De- escalation and Resolution

A. Mashuri

prof.dr. M. van Vugt, copromotor dr. E.A.C. van Leeuwen

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Psychologie

Promotie

De Brexit, Catalaans onafhankelijkheidsreferendum, de oorlog in Oost-Oekraïne - dit zijn recente voorbeelden van hoe mensen geloven dat ze beter af zijn om een ​​afgescheiden partij te vormen, onafhankelijk van een overkoepelende natie. Bijna dagelijks in het nieuws: separatisme. Ali Mashuri onderzocht sociaalpsychologische factoren en interventies die steun kunnen bieden voor vrede of verzoening in separatistische conflicten, door in te zoomen op hoe een niet-separatistische meerderheid en separatistische groep denken en denken over separatisme. Mashuri duikt in het separatistisch conflict in Indonesië.

Verzoening
Verzoening is waarschijnlijk, zoals het onderzoek van Mashuri beschrijft, voor zover de meerderheid bekommerd is om haar morele reputatie, en geeft een knipoog naar haar gewelddadige acties tegen de separatistische groep. Met deze bevindingen in gedachten, concentreert hij zich op het herinneren van de meerderheid van hoe zijn eigen groep de separatistische groep tijdens het conflict heeft geschaad. In het bijzonder, het denken aan de wandaden als schendingen van wat mensen zouden moeten doen om de idealen van het handhaven van vrede (d.w.z. morele idealen) te bereiken, is gunstig voor verzoening tussen de meerderheid met sterke gevoelens van gehechtheid aan het moederland. Wat de separatistische groep betreft, hangt de verwachting van verzoening af van het oplossen van twee uitdagingen: (1) of de meerderheid het gevoel van ongelijkheid van de separatistische groep kan verminderen, (2) of de meerderheid bereid is om acties te ondernemen die de ongelijkheid kan verminderen.

Interactief model
Gebaseerd op bestaande sociaalpsychologische literatuur, stelt Mashuri een interactief model voor van verzoening in separatistische conflicten. De centrale aanname van dit model is dat separatistische conflicten vooral de meerderheid en de separatistische groep betreffen. Met dit model onderzocht Mashuri de perspectieven van de meerderheid en die van de separatistische groep in het reageren op separatistische conflicten. Het bereiken van dit doel is om verschillende redenen cruciaal.

Ten eerste, door rekening te houden met zowel de perspectieven van de meerderheid als die van de separatisten, kan het onderzoek van Mashuri een nieuwe, integratieve benadering bieden voor het begrijpen van separatistische conflicten. Ten tweede kan de integrale aanpak ten goede komen door een beter begrip te krijgen van de factoren die zowel de meerderheid- als separatistische groepen faciliteren of hinderen bij de-escalatie en in hun steun voor verzoening. Tot slot, door het identificeren van de potentiële faciliterende factoren en de valkuilen bij het bevorderen van verzoening, kan Mashuri beleidsmakers praktische inzichten geven in effectieve sociaalpsychologische interventies met dit doel voor ogen.

Meer informatie over het proefschrift in DARE