Aanbod zorg beïnvloedt keuzes die ouderen in (mantel)zorg maken, maar deze zijn niet voor alle groepen ouderen hetzelfde

13-06-2019

09.45

Aula

Receiving and providing informal care: does context matter?

D. Verbeek-Oudijk

prof.dr.ir. A.H. de Boer, copromotor dr. I.B. Woittiez

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Sociale wetenschappen

Promotie

Om de kosten voor ouderenzorg in de hand te houden gaat beleidsvorming in veel Europese landen hand in hand met het aanspreken van de eigen verantwoordelijkheid van mensen om zorgproblemen zelf op te lossen. De zorg aan ouderen is dan ook sterk afhankelijk van de hulp geboden door mantelzorgers. Uit het promotieonderzoek van Debbie Verbeek-Oudijk blijkt dat er niet alleen een duidelijke samenhang is tussen het aanbod van zorg en de keuzes die ouderen in de (mantel)zorg maken, maar ook dat die invloed verschillend is voor subgroepen.

Er is veel onderzoek gedaan naar de samenhang tussen de betaalde - en mantelzorg die ouderen ontvangen. Minder is bekend over de relatie tussen het aanbod van thuiszorg en mantelzorg in een land en het gebruik en geven van (mantel)zorg door ouderen.

Verbeek-Oudijk: “Het blijkt het gebruik van zorg en het geven van mantelzorg bij ouderen afhankelijk is van het land of de regio waar men woont en van kenmerken van ouderen zelf, of ze werken of niet, en man of vrouw zijn, en of ze verplicht voelen om mantelzorg in te zetten.” Beleidsmakers hebben met het aanbod van publiek gefinancierde thuiszorg dan ook een instrument in handen om zorgopties van ouderen te beïnvloeden. Daarbij zouden ze meer oog kunnen hebben voor verschillen tussen ouderen in hun reactie op beleid en de onbedoelde effecten die dit met zich mee kan brengen.

Het onderzoek van Verbeek-Oudijk sluit aan bij de maatschappelijke discussie over de betaalbaarheid van de langdurige zorg en het toenemende appel op hulpbehoevenden en hun sociale netwerk om zorgproblemen waar mogelijk zelf op te lossen. De resultaten laten zien dat beleidsmakers met het aanbod van publiek gefinancierde thuiszorg een instrument in handen hebben om zorgkeuzes van ouderen te beïnvloeden, maar ook dat ze daarbij oog moeten hebben voor verschillen tussen doelgroepen en mogelijk onbedoelde effecten van beleid. 

Meer informatie over het proefschrift in DARE