Een multimodaal beeld van aspectualiteit in mondelinge vertellingen

13-06-2019

11.45

Aula

A multimodal view of aspectuality in oral narratives

V.A. Denisova

prof.dr. A.J. Cienki, prof.dr. O.K. Iriskhanova

Faculteit der Geesteswetenschappen

Kunst, cultuur en geschiedenis

Promotie