Enkelbeenprestaties in de sport

14-06-2019

09.45

Aula

Single-leg balance performance in sports

A. Huurnink

prof.dr. J.H. van Dieen, copromotor dr. I. Kingma

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Bewegingswetenschappen

Promotie