Gevolgen van extreme klimaatomstandigheden op dieren

15-05-2019

15.45

Aula

Feeling the Heat

O. Franken

prof.dr. J. Ellers, prof.dr. M.P. Berg

Faculteit der Bètawetenschappen

Aard- en levenswetenschappen

Promotie

Dierecoloog Oscar Franken onderzocht hoe we het effect van klimaatextremen op dieren, zoals insecten en spinnen, beter kunnen begrijpen. Met deze opgedane kennis ontwikkelde hij een nieuwe onderzoeksopstelling (CLIMECS).  Dit maakt het mogelijk om experimenten met complexe klimaatmanipulaties, inclusief extreme situaties, uit te voeren.

Ecologisch vraagstuk
Klimaatverandering veroorzaakt allerlei effecten, zoals een toename in frequentie, intensiteit en duur van extreme omstandigheden. Deze extremen zijn ecologisch gezien erg belangrijk, omdat ze vaak plotseling plaatsvinden. Dieren hebben hierdoor geen tijd om zich aan te passen of naar een meer gematigde locatie te vertrekken. De kans is groot dat tijdens deze extremen, fysiologische limieten van de soorten dieren overschreden worden. Dit kan leiden tot een verandering in prestaties van dieren (overleving, groei en reproductie), interacties tussen soorten en de samenstelling van de levensgemeenschap. Met als gevolg dat het complete ecosysteem anders gaat functioneren.  Begrijpen, misschien zelfs voorspellen, hoe ecologische levensgemeenschappen beïnvloed worden door klimatologische extremen is daarom een ontzettend belangrijk ecologisch vraagstuk.

Franken voerde het onderzoek uit door klimaatomstandigheden te veranderen in het open veld op Schiermonnikoog, in het laboratorium en met computersimulaties. Daarna registreerde hij hoe de dieren reageerden op deze extreme klimaatomstandigheden aan de hand van hun overleving en groeisnelheid. 

Meer informatie over het proefschrift in DARE