De excentrieke manieren van verklarende modellen

16-05-2019

13.45

Aula

The eccentric manners of explanatory models

J.M. Lenssen

prof.dr. G. Glas, prof.dr. H.W. de Regt

Faculteit der Geesteswetenschappen

Wijsbegeerte

Promotie

Meer informatie over het proefschrift in DARE