Menselijk gedrag steeds beter te voorspellen aan hand van DNA

22-05-2019

11.45

Aula

The molecular genetic architecture of human behavior

S.F.W. Meddens

prof.dr. P.D. Koellinger, prof.dr. D. Posthuma, dr. T. Esko

Faculteit der Bètawetenschappen

Exacte wetenschappen

Promotie

Tientallen jaren familieonderzoek heeft aangetoond dat bijna alle vormen van menselijk gedrag voor een deel erfelijk zijn. Fleur Meddens laat met haar onderzoek zien dat het voorspellen van menselijk gedrag vanaf nu ook mogelijk wordt aan de hand van DNA. De voorspelkracht van de modellen is nog klein, maar die zal vanaf nu alleen maar toenemen. Het onderzoek heeft verscheidene inzichten gegeven in de biologische basis van menselijk gedrag en staat hiermee aan de wieg van de genomics revolutie.

Meddens onderzocht genetische varianten die gedrag voorspellen en de biologische functies van deze varianten. Daarbij heeft ze verschillende vormen van menselijk gedrag bestudeerd, zoals eetgewoonten, risiconemend gedrag, welbevinden, en onderwijsniveau.

Ze ontdekte onder meer dat het welbevinden van een mens andere genetische oorzaken heeft dan depressieve symptomen. En dat risiconemend gedrag níet te voorspellen is aan de hand van genen met dopaminefunctie. Ook blijkt dat eetgewoonten vooral worden aangestuurd vanuit de hersenen en dat de genen die gelinkt zijn aan onderwijsniveau vooral actief zijn vóór de geboorte.

Het onderzoek vond plaats binnen een groot internationaal onderzoeksconsortium. Met de Nederlandse supercomputer Cartesius kon Meddens data van honderdduizenden personen en miljoenen genetische varianten onderzoeken. Deze data kwamen onder andere uit Nederland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Scandinavië. 

Meer informatie over het proefschrift in DARE