Uitkomsten van colorectale kankerbehandeling in de dagelijkse praktijk

23-04-2019

09.45

Aula

Outcomes of Colorectal Cancer treatment in daily practice, a descriptive study

E.E. van Eeghen

prof.dr. C.J.J. Mulder, copromotor dr. R.J.L.F. Loffeld

VU medisch centrum

Medisch

Promotie

Website Amsterdam UMC

Meer informatie over het proefschrift in DARE