Nieuwe test meet snel de motorische vaardigheid van kinderen tijdens de gymles

25-06-2019

13.45

Aula

The development of the Athletic Skills Track

J.J.A.A.M. Hoeboer

prof.dr. G.J.P. Savelsbergh, copromotor dr. S.I. de Vries

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Bewegingswetenschappen

Promotie

Gezonde actieve leefstijl

De nieuwe test maakt het mogelijk om veel meer grip te krijgen op de motorische ontwikkeling van kinderen. Hoeboer: “Het is mogelijk om te onderzoeken welke kinderen uitvallen, we kunnen de ontwikkeling voor een langere tijd volgen en we kunnen bekijken of er verschillen zijn tussen kinderen, klassen, groepen, scholen of steden.” Daarnaast maakt de test het mogelijk om te onderzoeken of interventieprogramma’s effect hebben op de motoriek van kinderen. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van een gezonde actieve leefstijl voor nu en in de toekomst. Het promotieonderzoek dat onderdeel uitmaakt van een NWO-promotiebeurs voor leraren is een samenwerking tussen De Haagse Hogeschool en de Vrije Universiteit. Het onderzoek heeft inmiddels geleid tot de invoering van de test onder de naam MQ Scan op meer dan 500 scholen in Nederland waarbij jaarlijks meer dan 60.000 kinderen worden gemeten.

 

Bestaande testen tijdrovend

Kinderen zijn motorisch minder vaardig dan vroeger. Gymleraren erkennen dit probleem en zoeken naar mogelijkheden om de motorische vaardigheid van kinderen te verbeteren. Hiervoor is het nodig de motorische vaardigheid van kinderen te volgen in de dagelijkse praktijk van de lichamelijke opvoeding. Hoeboer: “De beschikbare meetinstrumenten zijn echter niet praktisch toepasbaar. Ze zijn tijdrovend, aangezien het minstens 20 minuten duurt om één individueel kind te meten en niet gericht op het meten in de context van de gymles. Deze tekortkomingen lijken de reden te zijn dat veel gymleraren momenteel geen gebruik maken van motoriektesten.”

Daarom ontwikkelde Joris Hoeboer een betrouwbare, valide en praktisch toepasbare motoriektest die past binnen de context van de gymles. Daarnaast onderzocht Hoeboer ook de praktische toepasbaarheid vanuit het perspectief van de gymdocent en de beleving van de gemeten kinderen nader bekeken om vanuit meerdere invalshoeken het nieuwe meetinstrument te evalueren.

 

Meer informatie over het proefschrift in DARE